Jak wojna na Ukrainie wpłynie na naszą gospodarkę ?

Wojna na Wschodzie zaczęła się na dobre i trąbią o tym wszystkie wiadomości ze świata. Już sami zauważamy, że nie wpłynęło to tylko na Ukrainę ale też wiele innych krajów. Jakich zmian możemy się spodziewać u nas i w naszej gospodarce? Czy powinniśmy się obawiać o pracę?

Co eksportujemy na Ukrainę ?

Dane Eurostatu wskazują, że Ukraina zajmuje czternaste miejsce wśród największych odbiorców eksportowanych dóbr z Polski. Równocześnie zajmuje 18 miejsce jeśli chodzi o import do Polski. Udziały wymiany handlowej eksportu i importu wynoszą odpowiednia 2,19% i 1,1%. 

Do naszych sąsiadów wysyłamy przede wszystkim:

* maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (30%)

* przetworzone surowce  i materiały (20,4%)

* chemikalia i produkty pokrewne (16,2%)

* zwierzęta żywe i żywność (13%)

Co importujemy z Ukrainy?

Import z Ukrainy jest bardzo mocno zróżnicowany. Ukraina nie jest jednak naszym kluczowym dostawcą towarów i odpowiada za mniej niż 2% łącznego importu z poszczególnych grup produktowych. Co w takim razie ściągamy z Ukrainy ?

* towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca (29,2%)

* surowce niejadalne z wyjątkiem paliw (25%)

*żywność i zwierzęta żywe (10%)

*oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne (10%)

*różne wyroby przemysłowe (10%)

*chemikalia i produkty pokrewne (10%)

Ukraina jest bardzo ważnym dostawcą w przypadku olejów i tłuszczów i dostarcza do nas ok 26% łącznej wartości produktów importowanych przez nasz kraj w ramach tej grupy produktowej (są to olej słonecznikowy, sojowy, rzepakowy), natomiast w przypadku surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji odsetek ten wynosi 9%( rudy metali i złom metalowy).

Jak wojna wpływa na naszą gospodarkę?

Ograniczenie handlu pomiędzy Polską i Ukrainą może mieć ograniczony wpływ na polską sytuację gospodarczą. Grozi to obniżeniem PKB w Polsce o 1,0 pkt. Proc. w pierwszym roku.  Musimy pamiętać jednak, że jednocześnie możliwy jest spadek importu, co ogranicza negatywny wpływ eksportu na wkład eksportu netto do wzrostu PKB.

Czy mamy jak zastąpić import z Ukrainy?

Problemy w dostawach towarów z Ukrainy będą dotkliwe tylko w przypadku wyżej wspomnianych dwóch kategorii, czyli olejów i tłuszczów oraz surowców niejadalnych. Ukraina oraz Rosja są ważnymi dostawcami zbóż i roślin oleistych. Wojna wiąże się ze stratami w produkcji oraz problemami logistycznymi, co z kolei prowadzi do podwyżki cen żywności. 

Nie tylko ceny żywności lecą w górę. Od paru dni notujemy rekordowe ceny paliw oraz ogromne kolejki do bankomatów. Na co jeszcze napaść Rosji na Ukrainę będzie miała wpływ ? Tego pewnie dowiemy się już niedługo.

5/5 - (1)